Oferta

Strona główna Oferta
e4e

Kompleksowa realizacja projektów branży elektrycznej i sanitarnej.

BIM

Każdy projekt możemy wykonać w technologii BIM przy pomocy REVIT.

Czytaj więcej o BIM

Budownictwo kubaturowe

Pracujemy dla Przemysłu, deweloperów i architektów

instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej,

instalacji ogrzewczych i chłodniczych,

instalacji elektroenergetycznych,

instalacji słaboprądowych, automatyki i bms,

instalacji wodno-kanalizacyjnych,

instalacji przeciwpożarowych wodnych,

instalacji gazowych,

instalacji technologicznych,

Instalacje sprężonego powietrza,

Instalacje próżni,

Instalacje parowe,

Podejmujemy się skomplikowanych i nietypowych projektów jak:

Zaprojektowaliśmy fabrykę liofilizatów (instalacje próżni, osuszania, odpylania, ciepła wysokotemperaturowego z magazynem energii o mocy szczytowej ok 10MW).

Zaprojektowaliśmy magazyny materiałów niebezpiecznych i trucizn z systemami detekcji i analizami zagrożenia wybuchem.

Zaprojektowaliśmy fabrykę chemiczną w której destylowano trucizny.

Zaprojektowaliśmy budynek o wysokości 110m.

A powyżej to tylko część naszej wiedzy i doświadczenia.

e4e

Infrastruktura techniczna

Sieci elektroenergetyczne,

Stacje transformatorowe,

Sieci gazowe, stacje gazowe,

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

Zagospodarowanie wody deszczowej oraz retencja,

Pompownie i zbiorniki wody pitnej,

Dziesiątki zrealizowanych projektów oraz własny patent na zagospodarowanie wody deszczowej.

Akustyka

Pomiary akustyczne

Symulacje oddziaływania hałasu na otoczenie (dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem)

Symulacje rozprzestrzeniania się hałasu w pomieszczeniach dobór i adaptacja akustyczna pomieszczeń przemysłowych oraz użyteczności publicznej

Operaty akustyczne których celem jest dobór odpowiednich konstrukcji. Okna, nawiewniki itp.

Obliczenia do doboru ekranów akustycznych

Inne specjalistyczne analizy

e4e
e4e

Skanowanie Laserowe

Dysponujemy sprzętem oprogramowaniem oraz wiedzą jak wykonać skanowanie laserowe obiektów o skomplikowanej geometrii

W szczególności wykonujemy skanowanie obiektów technologicznych, fabryk, rurociągów po lewej przykład zrzutu z ekranu skanowania laserowego stacji uzdatniania wody w Rzeszowie gdzie nałożony został efekt projektu na skan laserowy. Efektem jest wirtualna rzeczywistość w której Inwestor może obejrzeć efekt końcowy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Symulacje CFD

Symulacje CFD rozwoju pożaru

Symulacje CFD w celu oceny jakości powietrza w budynkach przemysłowych

Analizy CFD odciągów miejscowych w celu optymalizacji ich parametrów

logo

Ekspertyzy Techniczne

Wykonujemy ekspertyzy techniczne instalacji, ocenę stanu technicznego.

logo

Nadzór nad realizacją inwestycji

Możemy podjąć się bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie nadzoru autorskiego pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

logo

Pomiary

Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary komfortu termicznego

Pomiary hałasu

Pomiary natężenia oświetlenia

Inne

Zbudujmy coś razem!

Odezwij się do nas na maila lub telefon.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij nam wiadomość