BIM
BIM

BIM

Wartość dodana dla procesu inwestycyjnego

Budynek Biurowy

Powierzchnia najmu: 25 000m2

Kraków

BIM

BIM (ang. Building Information Modeling) – Modelowanie informacji o budynku, poprzez tworzenie trówymiarowych modeli instalacji w rzeczywistej skali. W trakcie projektowania tworzony jest „cyfrowy odpowiednik” budynku. BIM dzisiaj to nieoceniona wartość na każdym etapie: planowania, projektowania, budowania i użytkowania inwestycji.

bim

Czym dla E4E jest BIM?

Dla nas nie tylko tworzenie instalacji w 3D. To przede wszystkim metodologia pracy, wymiany informacji, koordynacji międzybranżowej. Wykorzystujemy BIM od samego początku planowania i koncepcji, wtedy gdy trzeba podjąć kluczowe decyzje. Dzięki tej technolgii jesteśmy w stanie celniej i sprawniej przenieść nasze rozwiązania na papier, następnie na realizowany i użytkowany budynek.

Jakie są korzyści?

Podejmowanie trafniejszych decyzji na etapie projektowania

Lepsze i łatwiejsze zrozumienie projektu przez Inwestora oraz pozostałych członków procesu projektowego

Wydajana kooordynacja międzybranżowa

Sprawny i bezkolizyjny proces budowalny

To tylko niektóre z korzyści jakie niesie ze sobą technologia BIM

bim
bim

Co możemy zaoferować?

Uporządkowany, inteligentny model z przechowywanymi w nim informacjami

Stopień szczegółowości i zakres BIM dostosowany indywidulanie do oczekiwań i potrzeb.Zarówno pod kątem szczegółowości geometrii jak i zawartości informacji zawartych w modelu

Wysokiej jakości dokumentacja CAD generowana wprost z modelu

Wsparcie przy tworzeniu modelu wielobranżowego. Mamy w tym duże doświadaczenie i chętnie pomożemy w tym zakresie

Pracujemy na wiądącym w brażny opragramowaniu BIM Autodesk, Revit oraz wielu innych programach wspogajacych projektowanie w BIM

Krzystanie z BIM robi różnice, sprawdź projekty:

Projekty BIM